Om oss

Vi er et teknologiselskap med  hjerte for lærlinger. Vår visjon er å gjøre læretiden enklere for lærlingen, lærebedriften, opplæringskontoret og fylket.

Våre fokusområder

Brukerdrevet utvikling

Det er brukerne som kjenner på utfordringene i hverdagen, og vet hvor skoen trykker. De vet best hva som fungerer og ikke fungerer i hverdagen. Fagbrev.io er utviklet i tett samarbeid med fylkeskommuner, opplæringskontor, lærebedrifter og lærlinger. Systemet kjører jevnlig A/B tester for å optimalisere grensesnittet og gi bedre brukeropplevelser. Vi er alltid på utkikk etter muligheter for å forenkle, spare tid, automatisere og systematisere. Har du et forslag? Ta kontakt her.

Flere læreplasser

Vi ønsker å bidra til å øke antallet læreplasser. Ved systematisk å legge til rette for lærebedriftene og lærlingene, vil kapasiteten til å ta inn flere lærlinger øke. Vi tror også at lærlingene vil oppnå større grad av struktur og mestring, som vil bidra til at flere fullfører læretiden. Analyser fra SSB sier at Norge kommer til å mangle over 150.000 fagarbeidere innen 2030.  Vi setter søkelys på hvordan vi kan bidra for å redusere dette antallet.  FNs bærekraftsmål nr. 4 omhandler god utdanning for alle.  Delmål 4.4 har som målsetning å innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.  Vi ser at vi har muligheten for å utgjøre en forskjell og ønsker å bidra til å oppnå dette delmålet. Les mer her.

Klimaavtrykk

For å bidra til FNs bærekraftsmål 13 ønsker vi å sette minst mulig klimaavtrykk. Som tech-selskap sørger vi for at serverene våre er grønne. Dette gjør vi ved å utelukkende velge skytjenester, Google Cloud services og Hetzner, som benytter 100% fornybar energi og har minimalt klimaavtrykk.  Vi har erfaring med at mye dokumentasjon oppbevares i både ett, to og tre fysiske eksemplar hos lærling, opplæringskontor og lærebedrift. Vår digitale løsning reduserer bruk av papir betydelig. Endring til en mer digital hverdag er også en endring mot en grønnere hverdag. Les mer her.

Vår historie

Vi har en kort, men spennende historie. Praktisk Utdanning AS ble etablert i 2020 på Marineholmen i Bergen. Selskapet fikk tidlig støtte fra Innovasjon Norge og SpareBank 1 SR-bank, som synes prosjektet var både innovativt og viktig for utdanning av fagarbeidere i Norge. Videre hadde selskapet en emisjon. Siden den gang har Praktisk Utdanning AS hatt organisk vekst gjennom økt kundemasse.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi er tilgjengelig på både telefon og e-post.

Telefon
41 14 60 60
E-post
hei@praktiskutdanning.no
Media City Bergen

Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

Marineholmen

Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen

Våre samarbeidspartnere

Jobbe i Praktisk Utdanning? Vi ansetter!