Sikkerhet & Personvern

Kryptering

All ende-til-ende kommunikasjon er kryptert med industristandard 256-bit SSL tilkobling. Sertifikat utstedes av Google Trust Services.

Backup & Sikkerhetstesting

Automatiske sikkerhetstester kjøres før lansering av nye funksjoner, endringer og oppdateringer. Endringer føres i kildekodekontroll, og det er tilrettelagt for roll-back dersom behovet skulle oppstå.

Database

Vi benytter oss av Google Firebase med server-side krypering, som krypterer alle data før de lages. Det kjøres jevnlig backup av databasen